Årsmöte i Bygdegårdsföreningen 2019.

Det kom 25 stycken när Bygdegårdsföreningen hade årsmöte på eftermiddagen, söndag
den 17 februari. Det bjöds på kaffe med semla och en kaka.En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till, hur en sockenförenng skulle se ut, efter en sammanslagning av bygdegårdsföreningen och hembygdsföreningen. Styrelse, sektioner,
för- och nack-delar och vad som kommer att krävas, man kan se det i bakgrunden på
bilden ovan. Den finns i sin helhet här.
Gothem gjort en sammanslagning av två föreningar och Olav Lindahl var inbjuden för att
berätta om deras erfarenheter.Golvet i hallen nere och upp samt trappan har fått ny matta. Torbjörn Holmstedt, Peder Wahnström och Lennart Johansson gjorde rivningsjobbet och den efterföljande målning.
En efterlängtad renovering.

Av verksamhetsberättelsen framgår att kyrkan sagt upp avtalet till årsskiftet 2018/2019,
det blir ett intäktbortfall på 6000 kr/år.
Styrelsens förslag, att höja några av hyrorna, antogs av mötet.
Bygdegårdsdistriktets årsstämma kommer att hållas i Bäl.