Bibliotek
I bygdegården, en trappa upp, finns ett bibliotek där man kan låna/läsa/ lämna.
Det är öppet när kören övar, när bygdeföreningen har styrelsemöte och
när det är gympa eller när det är något annat i bygdegården.