Bygdegårdsdistriktets stämma 2014


Bygdegårdsdistriktets stämma höll i Garda bygdegård den 27 april.
I samband med stämma tilldelades Åsa Johansson, Bäl silvernålen för långvarigt arbete i Bäl Bygdegårdsförening.Till startsidan