Hemvävda löpare till borden.Bygdegården har fått 13 löpare till borden. Matrialet har bekostats av Bäl Kyrkliga syförening och dom har vävts i Margaretas Vävstuga. Medlemmar av syföreningen har färdigställt dom. Vi tackar för gåvan.
Styrelsen för Bäl Bygdegårdsförening