Fagning 2017

Sudergårda änge fagades den 7 maj. 27 stycken kom, vuxna och barn, efter några timmars arbete var det kaffepuas, föreningen bjöd på kaffebrödet. Alla fick 3 lotter var, för att delta i utlottningen av trisslotter, som var belöning för arbetet. Sedan återstod det en del arbete.