Uppfräschning av golfbodens dörr.


Holger Andersson har gett dörren till golfboden
en rejäl ansiktslyftning och den var välbehövlig.
Ett fint initiativ.