Guti Grav

Gutasagan är en berättelse skriven på forngutniska, troligen vid mitten av 1300-talet. Den finns bevarad som en bilaga på en medeltida handskrift med Gutalagen.

Gutasagan berättar att Tjelvar var den förste på Gotland, ön var då förtrollad, den sjönk på dagen och stod upp på natten. Tjelvar förde med sig eld till ön och det bröt förtrollningen och den sjönk aldrig mer. Hans son Havde fick med sin hustru Vitstjärna tre söner, Guti, Graip och Gunnfjaun.

Enligt sägnen bodde Graip i Garda socken, Gunnfjaun i Ardre socken och Guti i Bäl socken. Guti överlevde båda sina bröder och övertog efter deras död ensam styrelsen över hela ön och härskade där i fyrtio år. Efter lång och lycklig levnad blev Guti vid sin död lagd i hög här i Bäl socken.

Länk till Gutasagan på gutniska och svenska

Berättelsen om var Guti grav var belägen i Bäl har levdt som en muntlig tradition i socken från generation till generation. För att kunskapen inte helt skall försvinna, har hembygds-
föreningen letat upp den med hjälp av anvisningar från äldre generationer och den 10 maj 2009 ordnade föreningen en vandring till Guti grav.
En informationsskylt sattes också upp.Till Hbf bilder
Till utflykten 2020