Jobbardag 5 oktober 2019


15 stycken kom till hembygdsföreningens jobbardag för att röja runt tunet i ängets
södra del och färdigställa tunet vid sockenstugan.Riset kördes ihop i en hög för att
brännas på plats i vinter. Tunet via sockenstugan färdigställdes av Lennart, Peder,
Örjan och Susanne.Efter arbetet bjöds på korv, lättöl och kaffe med kaka.