Bäl BygdegårdKallelse till Årsmöte i Bäl bygdegårdsförening
Söndagen den 25 februari 2018 kl 19.00 i Bäl bygdegård
Bälmanskören sjunger

Årsmöteshandlingar finns på mötet

Motioner lämnas in till sekreterare Torsten Karlsson senast 21 februari 2018; tottekarlsson@telia.com

Vi bjuder på förtäring

Varmt välkomna
Bäl bygdegårdsförening