Texten på stenen:

Eric Hultberg
* 1919 † 1993
Edit Hultberg
* 1922 † 2017

   bomärke

Eric var född i Bäl och son till Algot och Adolfina Hultberg och dotterson till O A Johansson

Edit var dotter till Konrad och Mia Hansson från Källunge.

Efter 6 år i Klintehamn återvände Eric med familj till Bäl och övertog gården vid Stenstugu.

Bodde vid Stenstugu 625


Fortsätta vandringen