Texten på stenen:

Banmästare
Erik Olsson
* 1866 † 1926
Hustru
Karolina
* 1872 † 1955
Sonen
Henning
* 1908 † 1924
Sov i ro


Banmästare Erik Olsson var med och byggde Järnvägen Slite - Roma. Den byggdes från båda hållen och dom möttes på Bäls ängar. Olsson blev den förste som bodde på Bäl station

Följande citat är hämtat ur Sixten Blomérs bok, Minnesruna över Slite - Roma järnvägs första 20 år:

"Banvakt nr 1.Erik Olsson, Boge, född den 15 okt. 1866 i Floda församling, Dalarna.
Han var med under hela Järnvägsbygget. Banvakt i Boge till år 1920. Därefter befordrades han till banmästare och förflyttades till Bäl station. Denna befattning hade han till sin död den 15 febr. 1926. Han omkom genom olyckshändelse i samband med sönplogning på järnvägen.
Den tragiska händelsen inträffade mellan Dune och Hässelby stationer. Den s.k. spårensaren var monterd efter en I-vagn, som längs sidorna endast var försedda med järnstolpar. Inget annat skydd fanns på vagnen. På grund av, att en plankövergång lämnats kvar mellan rälsen, spårade polgen ur. Vid den häftiga inbromsning som skedde från loket, föll Olsson ner mellan loket och vagnen. Han fick därvid så svåra skador, att han senare avled på Visby lasarett. Han dog på sin post 59 år gammal."


Fortsätta vandringen