Texten på stenen:

  Betty                     Evald
* 1896 † 1972     * 1901 † 1976
      Andersson
Bodde vid Lillbäls 100


Fortsätta vandringen