Texten på stenen:

G Knutas
Bodde vid


Fortsätta vandringen