Texten på stenen:

Gunnar Jakobsson
* 1886 †1955
hans maka Elin
* 1885 † 1962
Sudergårda

Gunnar var född i Grötlingbo och bror till Albert Jakobsson, Gute och August Hedenstein, Ösarve.
Bröderna kom till Bäl från Hablingbo omkring 1900 tillsammans med sina föräldrar.

Elin var född vid Sudergårda, dotter till Johan Petter (J.P)Johansson och Laura Segerdahl. Hennes syster var Märta, gift med Gunnar Gardell vid Gute i hans andra äktenskap.

Gunnar förolyckades i skogen när han skulle köra hem ved.
Elin blev påkörd av lastbil när hon korsade vägen för att gå in till sin bror Arvid.
Elin hade varit i kyrkan och tittat på den krans hon och brodern beställt till grannen Oskar Nilssons begravning som skulle vara samma dag. Hon var döv och såg sig inte för när hon korsade vägen.Chauffören var helt utan skuld.

Bodde vid Sudergårda 619


Fortsätta vandringen