Texten på stenen:

Här under hvilar rixdagsmannen
nemdemannen ock kyrkovärdaren
Conrad Larsson Romin Född Rommunds
Hafdhem den 3/3 1787 död Guthe i Bähl d 22/10 år 1847

samt dess maka Christina Romin
född Stenstu d 31/3 1781 död Guthe d20/2 1861

Här hvliar
fd. hursbonden ock kyrkovärdaren
Hans Paulsson i Bähl
född Stenstu d 4/10 1808 dödd
Guthe i Bähl d27/7 1858

ock dess kära maka Margareta Catharina
Jacobs dotter * d10 /11 1812 † d27 /10 1882

Jakob Johansson * 1836 † 1900
hans maka Josefina * 1840 † 1918
sonen Kristian * 1866 † 1896
hans maka Emma * 1857 † 1915

Christian Romin var Christinas andre man, båda äktenskapen var barnlösa. Hans Paulson var Christinas systerson och han adopterades i vuxen ålder till Gute. Jakob Johansson var Hans och Margaretas äldste son.

På stenen står att Hans Paulson var född den 4/10 1808,
i kyrkböckerna står det 21/11 1808. Det står även att Christina Romin var född 1781 men i kyrkböckerna 1780.


Bodde vid Gute 212

Fortsätta vandringen