Texten på stenen:

Hugo Karlkvists
Familjegrav


Hilma Olson var syterdotter till Hugos hustru Matilda Amanda född Malm.

Bodde vid Ösarve 319


Fortsätta vandringen