Texten på stenen:

Johan Hallbergs
Familjegrav


Fortsätta vandringen