Texten på stenen:

Lantbrukaren
Johan Olssons
Gute
Familjegrav
1917


Johan Olsson och hans hustru Anna, född Larsdotter kom från Gothem 1907 med sin 3 barn Hulda, Wilhelm och Knut.
Anna dog 1915
Hulda gifte sig med Edvard Johansson från Vallsten. De blev statare på Gane 1914 och senare arrenderade de Hejnum Prästgård, en son övertog sedan arrendet.
Wilhelm gifte sig med Sigrid Andersson och bosatte sig i Vallstena.
Knut slår sig till slut ner i Väskinde efter att flyttat runt ett tag, han kallas Gut-Knut.

Bodde vid Gute 212


Fortsätta vandringen