Texten på stenen:


Johan Olsons
Lilla Bäl
Familjegrav
Bodde vid La Bäls


Fortsätta vandringen