Texten på stenen:

Karl Blomer
* 1872 † 1961
hans maka
Emma
* 1876 † 1971
Nystuge


Karl var fån Arby i Kalmar län och kom till Gotland i samband med järnvägsbygget.Emma var född Kolmodin och från Lojsta
Sten är deras son.

Bodde vid Nystugu 224


Fortsätta vandringen