Texten på stenen:

O.A.Johanssons
Familjegrav


Oskar Adolf var född vid Sudergårda (619) 1861 och kom till Stenstugu i samband med giftermålet med Josefina Jacobsson född 1867. Hon dog i barnsäng när Adolfina föddes. Hans andra hustru var Christina Engqvist född 1853 vid Hägvalds iVallstena.

Oskar Adolf var far till Adolfina Hultberg.
J P Johansson var Oskar Adolf bror.Bodde vid Stenstugu 625


Fortsätta vandringen