Texten på skylten:

Sonja Tervaniemi
1944 - 2003
Bodde vid


Fortsätta vandringen