Reparation av minigolfbanan

Här finns mycket att renovera innan det blir minigolf i sommar,
konstanterar Torbjörn på Facebook den 19 april.

Ett glatt gäng renoverar minigolfbanan några torsdagskvällar
med början den 30 april. Kent...

Oboj....

Lennart...

och Peder.

Foto hämtat från Facebook 16 juli: "Snart har grabbarna fixat golfbanan för spel igen"