Skräpplockning i Bäl 13 april 2019.


Marie Rundgren hade tagit initiativ till skräpplockning längs vägarna i Bäl. Omkring 15 st
ställde upp, alla vägar hanns inte med, de största plockad man till sockengränsen, mot
Visby, mot Vallstena och mot Slite.
Efteråt bjöds på korv med bröd och kaffe med kaka.
Det positiva var, att det inte var lika mycket skräp som de två tidigare åren, 2013 och 2014,
som vi plockat.