Solceller på Bygdegården.

Föreningen har sökt och beviljats bidrag till solceller.Ett investeringsstöd från Regionen
för energieffektiviserande åtgärder.Det kunde sökas av registrerade bygdegårdar och idrottsföreningar och skulle bidra till att verksamheten kunde vara mindre ursatt för
förändringar i elpriset. Maxbeloppet var 200 000 kronor varav den summan som mest
fick utgöra 90 procent av den totala investeringen. Föreningen beviljades 200 000 kr.


20230817 kl 14

20230817 kl 17

20230818 kl 8.30

20230818 kl 14
20230818 kl 18.30
20230821 kl 10
Anläggningen kopplades in och ställningen togs ned under måndag förmiddag.