Takbyte 2002

Den 2 mars 2002 började medlemmarna i Bäl bygdegårdsförening att plocka av det gamla tegeltaket. Wisab skulle göra jobet men föreningen fick göra det vi kunde och många ställde upp och arbetade.


Foto: Astrid Lundberg


Foto: Astrid Lundberg


Foto: Astrid Lundberg


Foto: Astrid Lundberg


Foto: Astrid Lundberg


Foto: Astrid Lundberg
Efter några timmars arbete var det dags för kaffe och smörgår.
Harry,Torsten, Rolf och Lennart.


Foto: Astrid Lundberg
Pär, Peder och Niklas.


Foto: Astrid Lundberg
Åsa, Edit och Owe, i förgrunden Rolf och Erland,


Foto: Astrid Lundberg
. Harry, Johanna, Anna-Lena, Åsa och Lennart


Foto: Astrid Lundberg
Pär och Torsten.


Foto: Astrid Lundberg
Edit, Lennart, Harry och Erland.


Foto: Astrid Lundberg
Rolf, Lennart och Torsten.


Foto: Astrid Lundberg
Niklas, Nils, Bror och Edit.


Foto: Astrid Lundberg
Efter kaffet fortsatte arbetet.


Foto: Astrid Lundberg


Foto: Astrid Lundberg


Foto: Astrid Lundberg


Foto: Astrid Lundberg
Vid kvart i tolv var dags för mat, det serverades soppa och smörgås.
Åsa, Mikaela och Christina.


Foto: Astrid Lundberg
Harry, Pär, Peder och Nils.


Foto: Astrid Lundberg
Rolf, Erland, Torsten, Åsa, Lennart och i förgrunden Edit.


Foto: Astrid Lundberg


Foto: Astrid Lundberg


Foto: Astrid Lundberg
Bilden är tagen den 5 mars. Wisab har börjat takbytet.


Foto: Astrid Lundberg
Den gamla lakten är borttagen och papp har lagts på spåntaket och därefter ny lakt.


Foto: Astrid Lundberg
När huset byggdes var det troligen billigare att lägga ett spåntak under teglen istället för ett brädtak. Spåntaket har hela tiden skyddats från väder och vind av tegeltaket därför behövde spåntaket inte bytas.


Foto: Astrid Lundberg


Foto: Astrid Lundberg


Foto: Astrid Lundberg
Bilden är tagen 24 mars, delar av tegeltaket är tillbaka på plats.


Foto: Astrid Lundberg
Bilden tagen 29 mars, och det är även de 3 följande bilderna.


Foto: Astrid Lundberg


Foto: Astrid Lundberg


Foto: Astrid Lundberg


Foto: Astrid Lundberg
Bilden är tagen 11 maj.


Foto: Astrid Lundberg
Den 2 november hölls invigningsfesten.