Valborg i Bäl 2016Elden på Pärs backe tändes klockan 21.
Många hade kommit för att lyssna på sång och tal.
Den nystartade Bälmanskören sjöng de traditionella visorna som hör valborg till.
Kjell Nilsson, Graute i Hejnum höll talet till våren.
Våren är här.