100 års jubileum i Bäl If.

Nedanståenda historik är hämtad från Gotlands Idrottshistoriska Förenings hemsida