Projektet golfboden


Juni 2011. Den gamla boden vid bygdegården skall rivs och den som står vid tennisbanan skall flyttas hit.