Bygg och underhåll
Bygg och underhållsektionen består 2023 av:

Kent Carlsson (kontaktperson)
Peder Wahnström
Victor Andersson
Torsten Karlsson


Nya tak på ängsboden och toan.