Evert Olsson varpa fick Guldklubbens stipendium
vid idrottsgalan 2 februari 2013

Guldklubbens stipendium utdelas till aktiva idrottsutövare eller idrottsledare som visat sig välförtjänta därav.

Bilden är från SM i varpa 2012