Texten på stenen:

Här hvilar
Majoren Lars Niclas Gahne
Född å Gahne den
Död därstädes

Överstelöjtnat Gahnes
Familjegrav


Enligt E. Nybergs Gotländsk Släktbok 1938 var Lars Niclas född i Bäl 1792 och dog 1852.Officer vid Gotlands Nationalbeväring vid första uppsättandet och avgick 1849 med majors rang. Han ägde Gane gård. 1821 gifte han sig med Anna Antonietta Molander född i Gothem 1793. Hon var dotter till Erik Molander som var kyrkoherde i Gothem. Hon dog 1884 i Bäl.
De hade en son, Petter Anton Laurentius född 1822. Även han var officer vid Gotlands Nationalbeväring. 1879 blev han överstelöjtnant i armen. Petter Anton sålde Gane gård och flyttade till Stockholm och gården försvann ur släktens ägo.
Lars Niclas var a-kusin till Carl Fredrik Gahne.


Fortsätta vandringen