Nedmontering av minigolfbanan in för vintern.Lennart.........

Peder och

Torbjörn monterade ner minigolfbanan för vinterförvaring.