Bäl kyrkliga syförening

Bäl kyrkliga syförening bildades den 28 febrari,Mariadagen,1929. Vid 30- års jubileet den 15 februari 1959 föredrog kyrkoherde Thure Åberg en historik över föreningen, som kyrkoherden tillsammans med de äldre melemmarna i sammanställdt.
I sammband med 30-års jubileet bröjade man också föra protokoll när man hade symöte och en del om vad man avhandlat eller gjort.
Som exempel kan man i protokollet läsa, att på den egentliga födelsedagen, 28 februari Mariadagen, som inträffade på en lördag, åkte några av de äldsta medlemmarna, på förmiddagen, till Norra kyrkogården i Visby och lade en krans på Hildur Johanssons grav, hon var förningens första föreståndarinna och initiativtagare till att föreningen bildades. Övriga medlemmar mötte sedan emot på Bäls kyrkogård, där blommor lades på redan bortgångna medlemmars vilorum. Därefter samlades alla hos Gullan Nilsson Uppuse till en kort syföreningstund med tillhörande kaffedrickning, där Mariatårtan ej saknades på bordet

Det här med tårta var inte vanligt. För att det inte skulle bli en tävling om vem som hade flest sorters kakor, fanns en regel att man fick ha bulle och tre sorter, men hade man nyligen haft årsdag, när man skulle ha syförening, kunde man få bjuda på tårta.


I den här korgen förvarades inköpt material och sådant som blivit över från något arbete och kunde användas vid ett senare tillfälle.
Korgen vandrade runt mellan medlemmarna, den som skulle ha symöte nästa gång tog den med sig hem och ansvarade för den under tiden mellan symötena.Det var inte bara arbete, det framgår av cirkeldagboken från 1992 . Från slutet av 40-talet, när det fanns bensin och nöjeskörning blev tillåten och till början på 60-talet när många hade egen bil, åkte föreningen på bussutflykt en sommardag.
Då besökte några kyrkor och annat sevärt. Man hade matsäck med sig och man rastade ofta vid en badstrand för att äta och bada, åtminstone de yngre badade. Kaffe drack man sedan på något kafé längs vägen.En större bild och namn på de som är med hittar du här.Här besöker syföreningen Klintehamn 1948, bilden är tagen i Eric och Edit Hultbergs trädgård.Då besökte man bl.a. Varvsholm.
En större bild och namn på de som är med hittar du här.Det här är nog en av de sista bussresorna som syföreningen gjorde. Året är 1960 och kortet är taget på Klinteberget. En större bild och namn på de som är med hittar du här.


Arbetena såldes på auktion i bygdegården i slutet av året. Innan bygdegården fanns så hölls auktionerna hemma hos någon som hade en stor sal, i cirkeldagboken nämns Andersson Lill Bäls, Nyström Sudergårda, Ösarve och Gute.
Auktionister har varit Gustav Johansson, make till Hildur, Gunnar Jakobsson Sudergårda,Gustav Nilsson Uppuse och Erland Andersson Gute.

Auktion 1998


Auktion 2003
2003 var dom bara sex medlemmar,från vänster Edit Hultberg, Eivor Nylund, Babro Andersson, Gertrud Andersson, Gunilla Rudelius och Elisabeth Gardell som tagit bilden.Syförening hos Edit 2003.
Från vänster Elisabeth Gardell, Gunilla Rudelius, Barbro Andersson (med ryggen mot fotografen), Gertrud Andersson, Eivor Nylund och Edit Hultberg.

Edit Hultberg, Barbro Andersson.

Syförening hos Barbro 2006

Det är samma medlemmar som på bilderna ovan och fotograf är Elisabeth Gardell.
Av protokollet framgår det att de hade syförening hos Barbro 2 februari 2006 för att ta beslut om föreningens framtid.De blev överens om att låta den vara vilande. De är lite besvikna över att sockenborna inte uppskattar deras arbete, eftersom de lämnar bidrag till bygdegården, kyrkan och olika hjälporganisationer.

I cirkeldagboken från 1992 funderar Barbro Andersson över syföreningens framtid och hur det ser ut om tio år eftersom medelåldern är hög. Hon hoppas att flera yngre skall bli intresserade och gå med. Bälborna har tagit över bygdegården från kommunen och det kan bli kämpigt ekonomiskt och föreningen avser att dela på vinsten från auktionerna mellan bygdegården och de som tidigare fått bidrag. Hon hoppas att intresset för förningens arbete skall öka om man vet att de arbetar för sin egen bygd.
Dom kämpade fjorton år till, sen fick föreningen bli vilande.

Det var betydande belopp de arbetade ihop,här bredvid är en del av de största posterna redovisade och spalten till höger visar beloppet omräknat i 2016 års penningvärde.
Klicka på bilden för att få ett läsbart format.

Tillsammans 200000 kr, utöver det har man gett betyande belopp till stora hjälporganisationer.

Under perioden 1929 - 1992 lämnade man bidrag till nedanstående organisationer. Dessa summor är inte omräknade.
Rädda Barnen 5700
Röda korset 4350
Missionen 7200
Lutherhjälpen 8000
Fadderbarn 8000
Andra insamlingar 8000

Att det gäller åren 1929 - 1992 beror på att, 1992 gick SKS ut till syföreningarna med frågor om deras verksamhet i form av en studiecirkel, då gjorde man en genomgång de största posterna under perioden.

Det är en del luckor i underlaget. För åren 1939 - 1944 finns ingenting i kassaboken. I januari 1945 redovisas intäckter från auktion 10/1, och i november, inträdesavgifter och lotteri på julduk.
Mellan 1966 och 1976 fördes det inget protokoll.

Jag som jgort den här sammanställningen över Bäl kyrkliga syförening är, Astrid Lundberg, min mamma och min farmor var med i föreningen. Mamma var länge sekreterare och skrev protokollen. När det blev aktuellt att allt matrial skulle lämnas till arkivet, scannade jag alltihop. Nu inser jag att om jag inte gör något med det kommer det att försvinna med mig, därför lägger jag upp det på Bäl sockens hemsida. Då får den som är intresserad tillgång till det.

Har ni synpunkter, hör av er till info@balsocken.se . Det har funnits en missionsyförening också och jag har lyssnat runt lite om någon har matrial om den. Jag har namn på en del av de som var med men inget mer, har någon något mer hör av er så kanske vi kan få ihop en sida om den föreningen också.