Studiecirkel om Gotlands dansktid.
Anmälan till Studieförbundet vuxenskolan (anmälan görs på deras hemsida).