Året med Hembygdsföreningen

Mars
Årsmöte, stort tack alla som deltog i år!
Årsmötesförhandlingar med middag

Maj
Fagning i Sudergårda Änge, i år söndag 6 maj
Med fagning menas "städning" av änget på kvistar och löv som fallit till marken. Dessa räfsas ihop på speciella platser. På detta vis undviker man ett lager av multnande (ruttnande) löv och kvistar, vilket gör att tillväxten av gräs och örter gynnas. Hembygdsföreningen bjuder på fikabröd.

Juni
Midsommarfirande i Sudergårda Änge
Vi klär midsommarstång, dansar och fikar. Hembygdsföreningen väljer vid årsmötet en kommitté som ordnar löv mm. Bäl IF anordnar varpatävling på förmiddagen.

Juli
Slåtter i Sudergårda Änge ,i år vecka 29
Slåttern sker traditionellt i mitten av juli, då blommorna har hunnit fröa av sig och växtmassan är som störst. Slåttern skall ske med ett vasst, skärande redskap som ger en fin snittyta. I Bäl använder vi röjsåg, lie och slåtterbalk. Föreningen har en röjsåg att låna för den som vill hjälpa till men inte har egen utrustning. Det behövs även plockas pinnar och grenar. Vi jobbar ett par kvällar under en vecka och avslutar på lördagen, då hembygdsföreningen bjuder på mat och dryck.

Hela året
Utflykt, föreläsning eller fest?
Några år har vi haft fest med helgrillat lamm, andra år kräftskiva. Några år blir det en utflykt andra år en föreläsning. I år tittar vi på att ett studiebesök med föreläsning om solceller samt en utflykt med middag. Styrelsen tar gärna emot förslag på aktiviteter!
Bäl Hembygdsförening 2018-04-16