Bäl HembygdsföreningBäl Hembygdsföreningens logga
2019 års styrelsen
 • Ordförande
  Pär Andersson
 • Vice ordförande
  Marie Rundgren
 • Kassör
  Kent Carlsson
 • Sekreterare
  Susanne Grimlund
 • Ledamot
  Eveline Pettersson
 • Suppleanter
  Arne Nyroth
  Åsa Johansson
 • Ängsfogde
  Rolf Jacobsson
 • Länstyrelsens kontaktperson
  Arne Nyroth