Stenen sattes upp som ett minne av de svenska och norska kungaparens besök den 14 maj 1992.

Hembygdföreningen var värd för besöket i änget. Det innebar mycket förberedelser och många kontakter med olika myndigheter. Cirka 500 personer samlades i änget och händelsen uppmärksammades i tidningarna.

Under sommaren pågick arbetet med stenen den invigdes den 5 augusti. Medverkade gjorde landshövdingen Torsten Andersson, Max von Sydow och en sångkör från Stockholm.Till hembygdsföreningen
Till Sudergårda änge