Bilder från Bäl

Delar av Bäl i början av 50-talet


Bäl Hejnum sångkör
Vävkurs i Bäl 1949.
Söndagsskola i Bäl på 1950-talet.
Sykurs i Bäl på 40-talet.
Knyppelkurs i Bäl på 50-talet.En sida med plats för gamla bilder
och Bäls historia.


Bilden på delar av Bäl i början av 50-talet är troligen tagen av "Luft-Kalle" Henning Jakobsson från Norrgårda i Vallstena.


Från vänster:
Margit Sjöström Bäl,
Helmer Andersson Hejnum,
Signe Wallin Bäl,
Sten Blomér Bäl,
Anna Hansson Bäl,
Oskar Berglund Hejnum,
Emelia Johnsson Bäl,
Erik Nyström Hejnum,
Hilma Nilsson Bäl,
Johan Gardell Bäl,
Vera Nyström Hejnum,
Sixten Blomér Bäl,
O.A. Johansson Bäl.
Från vänster:
Ingrid Pettersson,
Klara Jakobsson,
Elsie Vestrin,
Anna-Lisa Johnsson,
Margit Andersson,
Signe Gutenberg,
Rut Pettersson lärarinnan från Sjonhem,
Gertrud Andersson,
Adolfina Hultberg,
Astrid Liljeström,
Inger Olsson.

Astrid Liljeström har berättat att kortet visar deltagarna i en vävkurs i Bäl 1949 som kom till på initiativ av Adolfina Hultberg.

Bakre raden från vänster:
Märta Claesson, Dan-Ove Andersson, Tommy Johansson, Leif Johnsson, Nils-Börje Hallberg, Anna Claesson, Anders Nilsson, Kurt Johansson, Gun-Britt Hultberg.
Främre raden från vänster:
Inger Andersson, Gertrud Gardell, Marianne Ekelöv, Maud Johnsson,
Britt Claesson, Astrid Hultberg.
Bakre raden från vänster:
Ingrid Pettersson,
Inger Olsson,
Aina Ekelöv,
Maja Salsten ledare,
Karin Jakobsson,
Astrid Liljeström,
Tora Johansson.
Främre raden från vänster:
Maj-Britt Wahnström,
Betty Andersson,
Gertrud Andersson.

Bakre raden från vänster:
Tora Johansson,
Gullan Nilsson,
Elisabeth Gustavsson ledare,
Edit Hultberg,
Anna-Lisa Johnsson,
Främre raden från vänster:
Eva Gahnström,
Greta Hellgren,
Evy Larsson,
Brynhild Angelöv,
Gertrud Johansson