Bilder på husen i Bäl

från slutet av 80-talet, som tagits av Torbjörn Holmstedt och Peder Wahnström och sedan digitaliserats av Torsten Karlsson.Husen i Bäl