I sin historik från föreningens 25-års jubileum skriver Erland Andersson bl.a. att hembygdsföreningen bildades 17 mars 1979. Den dagen var det en intensiv snöstorm och vägarna var avstängda. Trots detta kom det många till sockenstugan. De beslöt att en hembygdesförening skulle bildas.

Närvarande var:Arne Andersson, Erik Andersson,Erland Andersson, Pär Andersson,Birger och Greta Hellgren, Eric och Edit Hultberg, ,Astrid Lundberg, Birgit Nilsson,John Nyström och Ulla Pettersson.

Den första styrelsen fick följande utseende: ordförande Erland Andersson, vice ordförande Erik Andersson, kassör Birgit Nilsson, sekreterare Ulla Pettersson, ledamot Astrid Lundberg.


Tillbaka