Midsommar i Sudergårda änge 2016


Det kom innemot 100st som trotsade det ostadiga vädret.

Josefin Holmstedt ledde sången och dansen kring stången.

....vi äro musikanter....

.....och vi kan dansa andra hållet, andra hållet andra hållet, och vi kan dansa andra hållet, andra hållet me...

Mormors lilla kråka fick ut och åka innan raketen avfyrades.

Bälmanskören underhöll efter dansen. Medverkande var Jan Jacobsson, Viktor Andersson, Bernt Nord, John Larsson, Ulf Strömsten, Pär Andersson, Ronnie Ewen och Örjan Grimlund med gitarr.