Sockenutvecklingsgruppen


Sockenurvecklingen gick 2015 upp i Bäl Bygdegårdsförening.    Barkbåtstävling 2011              Boksläpp 2012


    Skräpplockning 2013              Gubblucia 2014

Sockenutvecklingsgruppens syfte är att arrangera varierande aktiviteter i Bäl, och därigenom bidra till bilden av Bäl som en attraktiv socken att leva och bo i. Aktiviteter som bidrar till trivsel och samvaro för alla sockenbor, samtidigt som de lockar till besök och eventuell inflyttning. Sockenutvecklingsgruppen ska förstärka bilden av Bäl som en liten socken där man trivs, och där mycket händer. ”Vi lever väl i Bäl.”