Bilder att minnas.

Här finns länkar till bilder som tagits i samband med fester, sammankomster
och arbetsdagar. De är från 2009 och fram till idag men även bilder från det
nya köket 2001 och omläggningen av taket 2002 på bygdegården, tagna före
hemsidans tillkomst.Bäl Bygdegård