Sockenstugan


Bäl Sockenstugan
Den är nu ett litet museum som Bäl Hembygdsförening har grundat. Sakerna där har skänkts av sockenbor.

Vill man besöka det så kontaktar man ordföranden i hembygdsföreningen.När den fungerade som sockenstuga hölls socken- stämmor och sammanträden i vänstra rummet och högra rummet var fattigstugan.