Biskop Björn Fjärstedt förättade återinvigningen den 8 september 2002. Medverkade gjorde också Kyrkoherde Helge Jonsson samt ett antal församlingsmedlemmar

Tillbaka
/div>