Den öppna spisen i ängsboden har Peder Wahnström och Rolf Jakobsson murat.

Tillbaka