Bulhuset tillverkades av Arne Finberg och Per Nilsson i Endre på uppdrag av Bäl Hembygds- förening.

Det finanserades till stor del av medel ur minnesfonden.

Ängsboden färdigställdes under 2001 och den 24 maj 2002 invigdes den .Till hembygdsföreningen
Till Sudergårda änge