Mariaaltare i Bäl kyrka. Denna träskulptur hittades tillsammans med andra träskulpturer med kyrkliga motiv på kyrkans vind.Arkeologiska mydigheter krävde att dom skulle lämnas in till Fornsalen. Då såg J:P Johansson vid Sudergårda till att det blev skrivet att dom tillhörde Bäl församling och kunde krävas tillbaka.
(J.P levde mellan 1851 och 1946)


Vid återinvigningen återfick kyrkan sitt Maria altare.
När Maria altaret en gång i tiden fick ge plats för en kamin, blev altarskivan lagd som trappsten till klockarbostaden.
I samband med att klockarbostaden skänktes bort till rivning ingick inte altarskivan utan den stannade i kyrkans ägo. Klockarbostaden är återuppförd på fastigheten Gute 1:45.

Tillbaka